Paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas:

 • metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų ruošimas;
  • balansas;
  • pelno (nuostolių) ataskaita;
  • aiškinamasis raštas;
 • veiklos ataskaitos ruošimo konsultacijos;
 • mokesčių ataskaitų ruošimas:
  • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRAI).
 • ataskaitų ruošimas:
  • VĮ „Registrų centras“;
  • Statistikos departamentui;
 • ilgalaikio turto apskaita;
 • pirkimų ir pardavimų sąskaitų registravimas;
 • avanso apyskaitų registravimas;
 • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • mokesčių apskaičiavimas;
 • vidinių finansinių ataskaitų ruošimas (pagal atskirą susitarimą su užsakovu):
  • kreditoriai/debitoriai;
  • detali pelno (nuostolių) ataskaita;
  • balansas.

2498935

Konsultacijos:

 • verslo steigimo ir registravimo klausimais;
 • ES projektų vykdymo klausimais;
 • finansų ir buhalterinės apskaitos klausimais;
 • rinkodaros klausimais;
 • pildantiems paraiškas kredito įstaigoms dėl paskolos ar lizingo gavimo;
 • dėl skolų išieškojimo (ieškininio dokumento rengimas ir pateikimas teismui)