Apleistos buhalterijos tvarkymas

Buhalterinės apskaitos būklės įvertinimas.

Registruotų ūkinių operacijų teisingumo patikra.

Mokesčių deklaracijų patikra ir tikslinimas.

Buhalterinės apskaitos registrų ir operacijų klaidų nustatymas ir taisymas:

  • pirkimo ir pardavimo registrai;
  • darbo užmokesčio apskaita;
  • banko išrašų registrai;
  • kasos knygos užpildymas;
  • kuro apskaita;
  • komandiruočių ataskaitos;
  • skolų suderinimas su kreditoriais ir debitoriais;
  • ilgalaikio turto apskaita;
  • įsakymai ir kiti raštai.

Finansinių ataskaitų rengimas, pateikimas VĮ „Registrų centras“.